Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Alicja Krzyżelewska, właścicielka:

https://www.youtube.com/user/laosza

https://laosza.pl

https://www.instagram.com/laosza/

 1. Konkurs trwa od 9.05.2018r. do 20.05.2018r.
 2. Ogłoszenie wyników odbędzie się 23.05.2018 poprzez skontaktowanie się bezpośrednio ze zwycięzcą. Zwycięzca zostanie ogłoszony również na platformie instagram.com, na profilu organizatora: https://www.instagram.com/laosza/
 3. W konkursie udział wziąć mogą osoby spełniające określone warunki: osoba udzieli odpowiedzi na postawione pytanie, oraz posiada adres zamieszkania w Polsce.
 4. Nagrodą w konkursie jest jeden egzemplarz książki Salla Simukka „Czerwone jak krew”.
 5. Zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez wybór jednej z odpowiedzi na pytanie konkursowe umieszczonej w komentarzu pod filmem, którego dotyczy niniejszy konkurs. Wyboru dokona komisja, w której skład nie będzie wchodzić organizator konkursu.
 6. Konkurs wygrywa jedna osoba. Nie ma przewidzianych nagród dla więcej niż jednej osoby.
 7. Pytanie konkursowe brzmi: Jaki kryminał ostatnio czytałeś/czytałaś? Jeśli nie czytałeś kryminału, to po jaki chciałbyś/chciałabyś sięgnąć. Odpowiedź na pytanie należy umieścić w komentarzu pod filmem, którego dotyczy konkurs.
 8. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 9. Po ogłoszeniu wyników Zwycięzca proszony jest o kontakt poprzez wiadomość prywatną   na e-maila: kontakt@laosza.pl  Na adres wysyłki czekam 15 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy.
 10. Dane osobowe Zwycięzcy będą wykorzystane tylko do przesłania nagrody na podany przez niego adres. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie wizerunku oraz treści komentarza biorącego udział w konkursie w celu ogłoszenia wyników konkursu na Facebooku, Instagramie i kanale Organizatora.
 11. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.